Förenkla ditt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete.

Här börjar din förbättringsresa
Företagsnytta | Kunnande | Systemstöd

Välkommen till att ta del av vårt KUNNANDE, för din AFFÄRSNYTTA och för ett effektivt Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljöarbete i QBIC SYSTEMSTÖD!

Behöver du och ditt företag stöd inom områden som:

  • Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM),
  • Kvalité-, Miljö- och Arbetsmiljöarbete, (ISO9001, ISO14001, ISO45001 och FR2000).
  • Hållbarhet,
  • Kemikaliehantering,
  • Efterlevnad av lagar och regler,

GAP- analys av befintligt KMA-arbete: Vi gör en grundlig undersökning i vad som finns på plats och hjälper dig att skapa de processer och de dokument du behöver.

Har ni för avsikt certifiera er enligt FR2000 eller ISO9001, 14001 eller 45001? Vi har hjälp flera företag från 1 till 100+ anställda att certifiera sig. vi hjälper dig att göra rätt saker från start till mål.

Åtgärder efter Arbetsmiljöverkets besök: Har du haft besök av Arbetsmiljöverket och behöver stöd med att genomföra åtgärder och förbättringar? Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag att hantera situationen och att skapa en systematik i arbetsmiljöarbete.

QBIC - Utbildning

QBIC - Plattform

Enklare

G

Grund

Det du behöver för att skapa struktur i ditt arbetsmiljöarbete

M

Medium

Paket för er som vill ha kunna styra kvalitetsarbetet och det systematiska arbetsmiljöarbetet

K

Komplett

Paket som bidrar till att organisera, styra och följa upp arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Visselblåsning

I detta paket har vi lagt på alla tjänster vi kan erbjuda. Kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kemikalieförteckning och lagförteckning.

Kemikalieförteckning

Samla information om kemikalier på en plats. Riskbedömning och ständigt aktuella säkerhetsdatablad.

Lagkontroll

En aktuell lagförteckning är viktigt för att undvika problem.

Kom igång

Har ni haft besök av Arbetsmiljöverket och behöver få ordning på dokumentation? Eller vill ni helt enkelt få ordning på information och få hjälp med att komma ihåg allting?.

Vi kan hjälpa dig

Team

Vi är QBIC

Helena Lignell

Senior konsult, arbetsmiljö och digitalt ledningssystem Skicka epost

Håkan Titus

Senior konsult miljö, arbetsmiljö och management Skicka epost

Daniel Johansson

Senior konsult ledningssystem och hållbarhet Skicka epost

Michael Klasson

Senior konsult ledningssystem och mangement Skicka epost